Je eigen webwinkel specialist

contract-terms

Voorwaarden

Door aankoop via, en het bezoeken van, deze Website, erkent en accepteer je deze voorwaarden en bepalingen. 3D3.COM Pty Ltd, de makers van ShopFactory producten, behouden zich het recht voor om op een willekeurig tijdstip deze bepalingen en voorwaarden te herzien.

Alle software die op deze website is gekocht, valt onder de leveringsvoorwaarden die te zien zijn tijdens de installatie van de software.

30 dagen geld terug garantie

Er geldt een 30 dagen 'niet goed geld terug' -garantie. Deze garantie gaat in op het moment dat de order is goedgekeurd. Klanten die gebruik maken van deze garantie moeten dan alle sporen van de software verwijderen van ieder medium waarop zij dit gekopieerd hebben. Tevens dienen alle shops die met de software zijn gemaakt verwijderd te worden. Alléén de kosten van de software als downloadbaar product vallen onder deze 'geld terug'-garantie - kosten voor eventuele CD's en/of verzendkosten vallen hier niet onder.

Software wordt geleverd nadat een betaling is ontvangen en goedgekeurd.

Het is website-bezoekers verboden om wat voor content van de website dan ook ('Content') aan te passen, te kopiëren, te distribueren, door te sturen of door te geven, te tonen, te publiceren, te verkopen, onder licentie te plaatsen of er afgeleide producten van te ontwikkelen en/of te verkopen.

Copyright

Alle content op de Website is beschermd door middel van copyright. De Content, handelsmerken, logo's en servicemerken ('Marks') die worden getoond op de Website zijn eigendom van 3D3.COM Pty Ltd en/of andere partijen (derden) - ook als dit niet als zodanig staat aangegeven. Het is gebruikers verboden wat voor Marks dan ook te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3D3.COM Pty Ltd of de eventuele derde partij in kwestie die de betreffende Marks in eigendom heeft. De term ShopFactory en de afbeelding van een Vliegende Winkelwagen zijn geregistreerde handelsmerken in het bezit van 3D3.COM Pty Ltd.

3D3.COM Pty Ltd is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website gelieerd aan de Website. Toegang tot enige andere website die gekoppeld is aan de Website geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

3D3.COM Pty Ltd behoudt zich het recht voor om alle mogelijke middelen - wettelijk en vermogensrechtelijk - aan te wenden indien deze Voorwaarden en Bepalingen worden geschonden. Deze voorwaarden en bepalingen en het gebruik van de Website vallen onder de plaatselijke Australische wetgeving, en de gebruiker onderwerpt zich aan het strafrechtsysteem van Victoria te Australië betreffende welk dispuut dan ook dat te maken heeft met de Website, het gebruik ervan, en de Content, en het gebruik hiervan.

Breng je shop tot leven met ShopFactory.
ShopFactory is de makkelijke manier om een mobielvriendelijke webwinkel te maken.


Mobiele weergave